मुंबई बातम्या

102 वर्षांपूर्वीच्या कोरोना : ‘बॉम्बे ताप’ नावाच्या महामारीने भारतात घेतले होते 1 कोटी लोकांचे बळी – Maharashtra Today

102 वर्षांपूर्वीच्या कोरोना : ‘बॉम्बे ताप’ नावाच्या महामारीने भारतात घेतले होते 1 कोटी लोकांचे बळी – Maharashtra Today

Source: https://www.maharashtratoday.co.in/102-yrs-before-covid-19-india-braved-the-bombay-fever-pandemic-that-killed-that-kill-over-10-mn/